O CHOROBA! – CZYLI JAK SIĘ LECZYĆ NA WYCIECZCE ZAGRANICZNEJ

porady zdrowie

Odsłony: 1899

hospital-292568_1280Każdy turysta, decydujący się na urlop zorganizowany, zobowiązany jest wykupić sobie ubezpieczenie turystyczne. Czy wiesz co gwarantuje twoje ubezpieczenie? Jakie koszty poniesione wskutek choroby, czy wypadku są objęte pakietem ubezpieczeń?

Każdy uczestnik imprezy zorganizowanej wykupionej w biurze podróży zostaje automatycznie ubezpieczony (dopłata za ubezpieczenie turystyczne jest dokładnie określona w umowie).  Jednak trzeba zwrócić uwagę, że ubezpieczenie turystyczne zawarte w ofercie obejmuje pakiet podstawowy, który zawiera ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i (lub) kradzieży/uszkodzenia bagażu. Czy wiesz jednak, co tak naprawdę gwarantuje twoje ubezpieczenie? Oto najważniejsze świadczenia.

Koszty leczenia i ubezpieczenie bagażu
Jeśli przebywasz za granicą RP i musisz bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, podstawowy pakiet ubezpieczeń gwarantuje ci pokrycie kosztów za następujące usługi:

–  Badania i zabiegi lekarskie, zakup lekarstw, transport i pobyt w szpitalu, konieczna rehabilitacja oraz transport do kraju. Jeśli niezbędny jest przyjazd i opieka osoby towarzyszącej do załatwienia odpowiednich formalności, bądź opieki – ubezpieczenie także pokrywa koszty. W przypadku śmierci ubezpieczyciel pokrywa koszty zakupu trumny i transport zwłok do kraju.

–  Koszty leczenia stomatologicznego (zazwyczaj do odpowiednio określonej kwoty, zwrot kosztów naprawy lub zakupu okularów i naprawy protez w przypadku, gdy ich uszkodzenie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem).

–  Odszkodowanie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu na określoną (w umowie) sumę lub na wypadek śmierci.

–  Odszkodowanie za szkody powstałe w bagaży podróżnym, czyli utratę lub ubytek wartości ubezpieczonych rzeczy z powodu ich zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia wskutek katastrofy, wypadku, klęski żywiołowej lub udokumentowanego włamania lub rabunku.

Pamiętaj, że:
Podana przez ubezpieczyciela w umowie kwota odszkodowania, jest kwotą maksymalną. Zazwyczaj poszkodowany turysta dostaje tylko część kwoty, którą określa powołana komisja. Pod uwagę brane są nie tylko rachunki poniesionych kosztów, ale badane są także okoliczności zdarzenia, a także poprawność i kolejność procedury, zeznania świadków w niektórych okolicznościach.

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania lub zwrotu kosztów leczenia?

Jeśli koszty leczenia i lekarstw są niższe, niż określona minimalna kwota, zwrot kosztów otrzymasz po powrocie po okazaniu rachunków. W niektórych przypadkach, jasno określonych w umowie ubezpieczenie może nie pokryć kosztów leczenia lub odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy:

–  turysta dopuścił się wyraźnego zaniedbania, wykazał brak odpowiedzialności lub dokonał przestępstwa albo wdał się w bójkę

– gdy turysta popełnił samobójstwo

– gdy turysta był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

–  brał udział w zamieszkach, rozruchach, strajkach itp.

–  gdy turysta cierpi na zaburzenia psychiczne i pod wpływem takowych nastąpił wypadek

–  jeśli kwota kosztów przekracza określony w umowie limit

–  kosztów porodu, jeśli taki się odbył po 32 tygodniu ciąży.

Zamiast liczyć barany poczytaj swoją polisę!

To żart i nie żart. Polisa ubezpieczeniowa, jak zresztą każdy taki dokument jest okropnie nudna. Ale poświęć się i przeczytaj ją dokładnie. Może na przykład się okazać, że wybierasz się na urlop i zamierzasz uprawiać sporty ekstremalne, na przykład wspinaczki wysokogórskie, a standardowe ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów leczenia powypadkowego wskutek takiej właśnie dyscypliny. Tak samo z transportem helikopterem w wysokich górach.

Możesz mieć też inny problem. Masz sztuczną zastawkę w sercu i boisz się o swoje zdrowie, a konkretnie o nieprzewidziane problemy zdrowotne. Tu także przyda się konsultacja z ubezpieczycielem, jaki pakiet ubezpieczenia wybrać.

Zatem zamiast liczyć barany przeczytaj przed snem, jakie świadczenia przysługują ci w jakim pakiecie, unikniesz w ten sposób przykrych niespodzianek.

Opracowała Klaudia Maksa

źródło: pixabay.com/ foto: geralt
źródło: pixabay.com/ foto: geralt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *